Skip to content

Ysgolion yr 2lain Ganrif

Ysgolion yr 2lain Ganrif

Tri fyfyriwr sy'n gweithio ar brosiect

Mae Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn fwy na rhaglen adeiladu

Mae’n fuddsoddiad strategol hirdymor yn ein hystad addysgol ledled Cymru. Mae’n enghraifft unigryw o gydweithredu rhwng Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, awdurdodau lleol, colegau, ac esgobaethau.

 

Bydd y cyfnod buddsoddi cyntaf (Band A) yn parhau tan fis Mawrth 2019. Mae ail gyfnod buddsoddi, Band B, yn yr arfaeth, a bydd yn dechrau ym mis Ebrill 2019.

11 Hydref 2018
Bydd Urdd Gobaith Cymru yn darparu’r arian cyfatebol o £2.75 miliwn.
13 Awst 2015
Mae achosion busnes yn mapio cyfnodau datblygu eich prosiect ac yn darparu torbwyntiau fel bod modd gwneud penderfyniadau allweddol.
14 Ebrill 2011
Yn aml, mae angen gwneud newidiadau ar ffurf cynigion statudol, i ad-drefnu ysgolion fel rhan o gynlluniau awdurdodau lleol o fewn y Rhaglen Gyfalaf i sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif.
9 Mai 2011
Mae ethos Ysgol Goedwig yn llywio addysgu awyr agored Ysgol Maes y Llan, ac mae datblygiad y tiroedd yn adlewyrchu hyn.
14 Awst 2015
Mae brandio, datganiadau i’r wasg a datganiadau cydnabyddiaeth allweddol yn cael eu cynnwys yma.
15 Chwefror 2011
Canllawiau i’ch helpu i ddeall beth mae modd ei wneud i ofalu bod ysgolion yn fwy cynaladwy o safbwynt amgylcheddol.  Y prif faterion dan sylw yw ddefnyddio llai o ynni, gollwng llai o CO2 a gwella safle’r ysgol.