Skip to content

Ysgolion yr 2lain Ganrif

Ysgolion yr 2lain Ganrif

Tri fyfyriwr sy'n gweithio ar brosiect

Mae Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn fwy na rhaglen adeiladu

Mae Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif a Chyfalaf Addysg yn cydweithred mewn modd unigryw rhwng Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) a'r awdurdodau lleol.

 

Hanfod y rhaglen yw buddsoddi cyfalaf sylweddol dros y tymor hir i greu ysgolion fydd yn addas i'r 21ain ganrif. Bydd y rhaglen yn neilltuo adnoddau i'r ysgolion priodol yn y lleoedd priodol – boed addysg y blynyddoedd cynnar, cynradd, uwchradd neu ôl-16.

13 Mawrth 2017
Mae ysgol newydd gwerth £40 miliwn wedi’i hagor heddiw yn swyddogol ym Mhort Talbot gan yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams
13 Awst 2015
Mae achosion busnes yn mapio cyfnodau datblygu eich prosiect ac yn darparu torbwyntiau fel bod modd gwneud penderfyniadau allweddol.
14 Ebrill 2011
Yn aml, mae angen gwneud newidiadau ar ffurf cynigion statudol, i ad-drefnu ysgolion fel rhan o gynlluniau awdurdodau lleol o fewn y Rhaglen Gyfalaf i sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif.
9 Mai 2011
Mae ethos Ysgol Goedwig yn llywio addysgu awyr agored Ysgol Maes y Llan, ac mae datblygiad y tiroedd yn adlewyrchu hyn.
14 Awst 2015
Mae brandio, datganiadau i’r wasg a datganiadau cydnabyddiaeth allweddol yn cael eu cynnwys yma.
15 Chwefror 2011
Canllawiau i’ch helpu i ddeall beth mae modd ei wneud i ofalu bod ysgolion yn fwy cynaladwy o safbwynt amgylcheddol.  Y prif faterion dan sylw yw ddefnyddio llai o ynni, gollwng llai o CO2 a gwella safle’r ysgol.