Skip to content

Dyddiadau cyfarfodydd y Grŵp Craffu ar Achosion Busnes a’r Panel Cyfalaf

Dyddiadau cyfarfodydd y Grŵp Craffu ar Achosion Busnes a’r Panel Cyfalaf

Mae angen cyflwyno achosion busnes o leiaf bythefnos cyn dyddiad cyfarfod y Grŵp Craffu ar Achosion Busnes er mwyn sicrhau bod digon o amser i’r aelodau asesu achosion unigol. Os bydd achos busnes yn cael ei gefnogi, bydd wedyn yn cael ei anfon ymlaen at y Panel Buddsoddi Cyfalaf.

Mae’r Grŵp Craffu ar Achosion Busnes a’r Panel Buddsoddi Cyfalaf yn cyfarfod bob mis i asesu’r achosion busnes sy’n dod i law. Er mwyn eich helpu i gynllunio ar gyfer cyflwyno eich achos busnes, dyma restr o ddyddiadau cyfarfodydd 2017:

 Y Grŵp Craffu  Y Panel Cyfalaf
 12 Ionawr  24 Ionawr
 2 Chwefror  20 Chwefror
 2 Mawrth  16 Mawrth
 5 Ebrill  25 Ebrill
 4 Mai  31 Mai
 6 Mehefin  20 Mehefin
 15 Gorffennaf  20 Gorffennaf
 Awst - I'w gyhoeddi  Awst - I'w gyhoeddi
 5 Medi  19 Medi
 3 Hydref  25 Hydref
 8 Tachwedd  22 Tachwedd
 6 Rhagfyr  19 Rhagfyr