Skip to content

Dyddiadau cyfarfodydd y Grŵp Craffu ar Achosion Busnes a’r Panel Cyfalaf

Dyddiadau cyfarfodydd y Grŵp Craffu ar Achosion Busnes a’r Panel Cyfalaf

Mae angen cyflwyno achosion busnes o leiaf bythefnos cyn dyddiad cyfarfod y Grŵp Craffu ar Achosion Busnes er mwyn sicrhau bod digon o amser i’r aelodau asesu achosion unigol. Os bydd achos busnes yn cael ei gefnogi, bydd wedyn yn cael ei anfon ymlaen at y Panel Buddsoddi Cyfalaf.

Mae’r Grŵp Craffu ar Achosion Busnes a’r Panel Buddsoddi Cyfalaf yn cyfarfod bob mis i asesu’r achosion busnes sy’n dod i law. Er mwyn eich helpu i gynllunio ar gyfer cyflwyno eich achos busnes, dyma restr o ddyddiadau cyfarfodydd 2018 i 2019:

 Y Grŵp Craffu  Y Panel Cyfalaf
 6 Tachwedd  21 Tachwedd
 4 Rhagfyr  18 Rhagfyr
 9 Ionawr  23 Ionawr
 6 Chwefror  20 Chwefror
 6 Mawrth  20 Mawrth