Skip to content

Dyddiadau cyfarfodydd y Grŵp Craffu ar Achosion Busnes a’r Panel Buddsoddi Rhaglen

Dyddiadau cyfarfodydd y Grŵp Craffu ar Achosion Busnes a’r Panel Buddsoddi Rhaglen

Mae angen cyflwyno achosion busnes o leiaf bythefnos cyn dyddiad cyfarfod y Grŵp Craffu ar Achosion Busnes er mwyn sicrhau bod digon o amser i’r aelodau asesu achosion unigol. Os bydd achos busnes yn cael ei gefnogi, bydd wedyn yn cael ei anfon ymlaen at y Panel Buddsoddi Rhaglen.

Mae’r Grŵp Craffu ar Achosion Busnes a’r Panel Buddsoddi Rhaglen yn cyfarfod bob mis i asesu’r achosion busnes sy’n dod i law. Er mwyn eich helpu i gynllunio ar gyfer cyflwyno eich achos busnes, dyma restr o ddyddiadau cyfarfodydd 2019:

 Y Grŵp Craffu  Panel Buddsoddi Rhaglen
 9 Ionawr  23 Ionawr
 6 Chwefror  20 Chwefror
 6 Mawrth  20 Mawrth
 3 Ebrill  30 Ebrill
 8 Mai  22 Mai
 5 Mehefin  20 Mehefin
 3 Gorffennaf  24 Gorffennaf
 7 Awst  21 Awst
 4 Medi  25 Medi
 9 Hydref  23 Hydref
 6 Tachwedd  20 Tachwedd
 4 Rhagfyr  18 Rhagfyr