Skip to content

Dyddiadau cyfarfodydd y Grŵp Craffu ar Achosion Busnes a’r Panel Cyfalaf

Dyddiadau cyfarfodydd y Grŵp Craffu ar Achosion Busnes a’r Panel Cyfalaf

Mae angen cyflwyno achosion busnes o leiaf bythefnos cyn dyddiad cyfarfod y Grŵp Craffu ar Achosion Busnes er mwyn sicrhau bod digon o amser i’r aelodau asesu achosion unigol. Os bydd achos busnes yn cael ei gefnogi, bydd wedyn yn cael ei anfon ymlaen at y Panel Buddsoddi Cyfalaf.

Mae’r Grŵp Craffu ar Achosion Busnes a’r Panel Buddsoddi Cyfalaf yn cyfarfod bob mis i asesu’r achosion busnes sy’n dod i law. Er mwyn eich helpu i gynllunio ar gyfer cyflwyno eich achos busnes, dyma restr o ddyddiadau cyfarfodydd 2018:

 Y Grŵp Craffu  Y Panel Cyfalaf
 10 Ionawr  24 Ionawr
 7 Chwefror  21 Chwefror
 7 Mawrth  20 Mawrth
 10 Ebrill  24 Ebrill
 9 Mai  23 Mai
 6 Mehefin  20 Mehefin
 4 Gorffennaf  19 Gorffennaf
 8 Awst  22 Awst
 5 Medi  19 Medi
 9 Hydref  24 Hydref
 6 Tachwedd  21 Tachwedd
 4 Rhagfyr  18 Rhagfyr