Skip to content

Canllaw

Canllaw

Ysgol Uwchradd Casnewydd

Cynhyrchwyd canllaw gyda chefnogaeth nifer o sefydliadau ledled Cymru a bydd yn ddefnyddiol i’r rheini sy’n datblygu prosiectau o dan Rhaglen Gyfalaf i sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif.
Mae’r canllawiau hyn yn rhoi sylw i’r angen am flaenoriaethau lleol a hyblygrwydd.
Fodd bynnag, maent yn pwysleisio bod safonau gofynnol y mae’n rhaid eu bodloni mewn rhai meysydd dylunio adeiladau ysgolion.