Skip to content

Templedi ar gyfer canllawiau ac achosion busnes

Templedi ar gyfer canllawiau ac achosion busnes

Yr hyn y mae angen i chi ei gynnwys wrth ysgrifennu eich achos busnes.

Er mwyn helpu i ddatblygu achosion busnes ar gyfer Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif mae canllawiau a thempledi wedi’u datblygu a fydd yn hysbysu Awdurdodau Lleol, Awdurdodau Esgobaethol, Sefydliadau Addysg Bellach a Sefydliadau Addysg Uwch ynghylch yr wybodaeth allweddol sy’n ofynnol. Mae’r canllawiau’n disodli’r canllawiau blaenorol sef ‘Gwell Achosion Busnes – Defnyddio’r Model Pum Achos’.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy gysylltu â’r tîm yn 21stcenturyschools@Wales.gsi.gov.uk

Dolenni perthnasol

Wrth gaffael, rhaid rhoi ystyriaeth i gyflawni gwerth ychwanegol drwy ddilyn polisi Budd i’r Gymuned.