Skip to content

Budd i’r Gymuned

Budd i’r Gymuned

Wrth gaffael, rhaid rhoi ystyriaeth i gyflawni gwerth ychwanegol drwy ddilyn polisi Budd i’r Gymuned.

Cafodd Budd i’r Gymuned ei amlygu yn y Datganiad Polisi Caffael Cymru a wnaed gan y Gweinidog Cyllid ym mis Rhagfyr 2012.

Mae’n hanfodol bod holl achosion busnes awdurdodau lleol yn cynnwys buddion cymunedol a chynllun gwireddu buddion. Mae’r buddion hyn yn rhan hanfodol o’r rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif a Chyfalaf Addysg, er mwyn sicrhau bod pob prosiect a ariennir yn ‘addas i’r diben’. Maent hefyd yn sicrhau bod materion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd ehangach yn cael eu hystyried yn ystod oes y prosiect.  

Ewch i’r wefan Canllaw Cynllunio Caffael i weld y canllawiau diweddaraf ac i ddefnyddio Teclyn Mesur Buddion Cymunedol Cymru. Gall hwn fod o gymorth i awdurdodau lleol fesur llwyddiant (‘gwerth’) eu defnyddio ar gyfer pob un o’u prosiectau yn y rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ian Ganrif a Chyfalaf Addysg.

Os oes gennych ragor o gwestiynau am Fudd i’r Gymuned, cysylltwch â blwch post Polisi Budd i’r Gymuned: communitybenefits@wales.gsi.gov.uk

Dolenni perthnasol

Yr hyn y mae angen i chi ei gynnwys wrth ysgrifennu eich achos busnes.