Skip to content

Chyhoeddusrwydd

Chyhoeddusrwydd

Gofynion cyhoeddusrwydd sydd ynghlwm wrth brosiect.

Er mwyn helpu rhanddeiliaid allweddol â’r brandio a’r cyfranogiad Gweinidogol yr ydym yn eu disgwyl ar gyfer pob prosiect rhaglen mae’r canllawiau’n trafod y gofynion allweddol, y llinellau safonol a’r logos y mae angen eu cynnwys ar bob hysbysfwrdd a phlac ac mewn sylw yn y wasg.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy gysylltu â’r tîm yn 21stcenturyschools@gov.wales