Skip to content

Dylunio ysgolion

Dylunio ysgolion

Ysgol Uwchradd

Yn rhoi cyflwyniad i ddatblygu arferion da wrth ddylunio ysgolion gan ddangos y gofynion i chi.

A playground

Mae’r rhan hon yn targedu’r rheini sy’n ymwneud â phrosiect mawr am y tro cyntaf. Er hynny, bydd yn ffynhonnell wybodaeth gyfredol werthfawr i randdeiliaid a phobl sydd wedi arfer â phrosiectau mawr.

Dyma'r agweddau dan sylw:

  • Proses y dylunio
  • Briff ar y gofynion statudol
  • Canllaw am ddylunio yn ôl ysgolion
  • Technoleg (TGCh) mewn Addysg
  • Enghreifftiau o Gynaliadwyedd Cynradd ac Uwchradd
  • Safleoedd ysgolion

Gwerthuso ar ôl symud i mewn

Ydy'r prosiect wedi cyflawni’r bwriad?  Dylai pob prosiect gael ei werthuso flwyddyn ar ôl ei orffen. Fel rhan o’r Rhaglen, cynhelir gwerthusiad o fudd a gwerthusiad deilliannau yn y tymor byr, y tymor canolig a’r tymor hir.

Dolenni perthnasol

Mae'n cynnwys prosiectau codi neu adnewyddu ysgolion uwchradd a chynradd.
Maent yn rhoi cyfle i bobl ymlacio a gwneud ymarfer corff, sgwrsio â ffrindiau ac astudio.
Mae'r tudalennau am gynaladwyedd wedi'u cysylltu â gwefan ac arni ganllawiau am y pwnc hwn.