Skip to content

Briffio

Briffio

Mae brîff da yn hanfodol ar gyfer cyflawni prosiectau’n llwyddiannus. Mae’n dangos yr allbynnau sydd eu hangen o’r prosiect ac mae’n rhan annatod o’r dyluniad a’r broses.

Bydd rhai dogfennau briffio’n fwy cymhleth na’i gilydd, yn ôl y math o brosiect, ac weithiau byddant yn nifer o ddogfennau ar wahân. Mewn brîff ar gyfer prosiect ysgol bydd angen cynnwys rhywfaint o arweiniad ar Weledigaeth ac Ethos yr ysgol. Bydd hyn yn cynnwys allbynnau addysgol yn ogystal ag anghenion am ofod a chyfyngiadau ymarferol ar adeiladu fel cynllun y safle neu adeiladau presennol sydd i’w cadw.

Mae’r pwysigrwydd o ddilyn proses dda ar gyfer briffio wedi’i egluro mewn cyhoeddiadau sydd wedi’u paratoi’n benodol ar gyfer awdurdodau lleol, ysgolion a llywodraethwyr e.e. gan RIBA, CABE, DCfW ac eraill: mae dolenni ar gyfer y rhain isod.

Darllenwch y Templed Briffio sy’n cynnwys enghreifftiau i’ch arwain. Mae nifer o ddogfennau canllaw ar gael hefyd i’ch helpu i bennu’r ddarpariaeth sydd ei hangen mewn ysgolion.

Y mwyaf cyfarwydd o’r rhain yw BB98, 99 a 102. Fodd bynnag, mae dogfennau canllaw gwerthfawr eraill ar bynciau penodol.

Dolenni perthnasol

Mae'r fframwaith statudol ar gyfer adeiladau ysgolion a dylunio yng Nghymru yn dod o dan dri phennawd bras