Skip to content

Templedi Briffio

Templedi Briffio
Er mwyn helpu i ddatblygu briff ar gyfer ysgol o’r cychwyn cyntaf, rydym wedi datblygu dogfennau templed ‘arfer da’.

Mae cynnwys y dogfennau hyn yn seiliedig ar enghreifftiau o brosiectau a rhaglenni eraill, ac maent wedi’u datblygu i fod yn gyson â’r canllawiau a’r cyngor a roddir yn Adran Dylunio Ysgolion Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Cychwyn y Prosiect

23/06/11
Cewch ddefnyddio dogfen gryno ar adeg cychwyn y prosiect i gofnodi’r wybodaeth allweddol amdano. Gweler yr enghraifft o Ysgol Rogiet, Sir Fynwy.
 

e-Restr Wirio

23/06/11
Mae’r angen i ddatblygu gwybodaeth ddylunio fanwl, megis manylebau ar gyfer drysau a nwyddau haearn, strwythurau waliau, a nifer y socedau trydan, yn gallu bod yn ddigon i ddrysu rhywun, yn enwedig os ydych yn gleient newydd.
 

Awgrym ar gyfer Templed Briffio

23/06/11
Er mwyn helpu gyda chamau cynnar datblygu’r briff ar gyfer yr ysgol, rydym wedi llunio templed ‘arferion gorau’.
 

Enghreifftiau o Ysgolion Cynradd ac Uwchradd

23/06/11
Fodd bynnag, dylai pob briff ar gyfer prosiect buddsoddi mewn ysgol ystyried polisïau ac amgylchiadau lleol. Mae’n bosibl y bydd gan awdurdod lleol ei dempledi ei hunan ar gyfer cynhyrchu dogfennau o’r fath, megis yn y ddwy enghraifft o Sir y Fflint a nodir yma.