Skip to content

Y Broses Ddylunio

Y Broses Ddylunio

Mae’r adran hon o Safon Ysgolion yr 21ain Ganrif yn cynnwys enghreifftiau o’r arferion gorau o ran dylunio ysgolion cynradd ac uwchradd.

Nod yr wybodaeth yw helpu awdurdodau lleol, y bydd rhai ohonynt efallai’n ymdrin â phrosiect mawr am y tro cyntaf.

Dolenni perthnasol

Mae’r enghreifftiau hyn o bob rhan o’r DU yn ganllawiau arferion da ar gyfer Ysgolion Cynradd.
Mae’r enghreifftiau hyn o bob rhan o’r DU yn ganllawiau arferion da ar gyfer Ysgolion Uwchradd.