Skip to content

Safleoedd yr ysgolion

Safleoedd yr ysgolion

Maent yn rhoi cyfle i bobl ymlacio a gwneud ymarfer corff, sgwrsio â ffrindiau ac astudio.

Ar diroedd ysgol da, mae athrawon yn teimlo’n hyderus wrth addysgu’r cwricwlwm, ac mae gan fyfyrwyr ddiddordeb yn eu haddysg. Mae tiroedd da yn ofodau sy’n ysbrydoli, maent wedi’u dylunio’n dda ac yn hawdd i’w rheoli a’u cynnal. Maent yn enghreifftiau o fyw a dysgu yn gynaliadwy, a gellir eu defnyddio gan y gymuned gyfan a bod yn ymgorfforiad o werthoedd yr ysgol.

Mae nifer o astudiaethau achos wedi cael eu cynhyrchu. Mae pob un yn disgrifio sut y mae'r ysgolion yn datblygu eu tir ac yn dangos sut y mae'r ysgolion a'r gymuned leol yn edrych ar ôl eu tiroedd.