Skip to content

Gofynion statudol

Gofynion statudol

Mae’r fframwaith statudol ar gyfer adeiladau ysgolion yng Nghymru a’u dyluniad yn ymwneud â thri phennawd cyffredinol:
  • Addysg
  • Tir ac Adeiladau
  • Rheoliadau Iechyd a Diogelwch

Hefyd, mae’n bwysig ystyried yr wybodaeth a geir yn y dogfennau hyn: rheoli asbestos mewn ysgolion (dolen allanol) a gwaredu asedau gan ysgolion sefydledig ac ysgolion gwirfoddol (dolen allanol) wrth gynnal a chadw adeiladau ysgolion a gwaredu’r asedau sydd gennym.