Skip to content

Elusennau ac ymddiriedolwyr elusennau – cyflwyniad ar gyfer llywodraethwyr ysgolion yng Nghymru

Elusennau ac ymddiriedolwyr elusennau – cyflwyniad ar gyfer llywodraethwyr ysgolion yng Nghymru

Canllaw statudol i sicrhau bod llywodraethwyr ysgolion yn ymwybodol o’i dyletswyddau ynghylch â chydymffurfio â’r gyfraith.

Mae’r dyletswyddau yn cynnwys:

  • beth yw eich cyfrifoldeb fel ymddiriedolwr elusen
  • sut i benderfynu, gweithredu, rheoli  risg a chyllid yn effeithiol yn eich swydd