Skip to content

Cynaladwyedd

Cynaladwyedd

Arwyddion ailgylchu

Canllawiau i wneud eich ysgolion a’ch cyfleusterau addysgol yn yr 21ain Ganrif yn gynaliadwy

Canllawiau arfer gorau i wneud eich ysgolion a’ch cyfleusterau addysgol yn gynaliadwy.

I alluogi pawb sy’n ymwneud â phrosiectau adeiladu ym maes addysg i anelu at barhau i wella, sicrhau mwy o werth, a gwella cynaliadwyedd drwy Raglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Mae’r wybodaeth y gellir ei lawrlwytho isod yn cynnig cyngor ar yr arferion gorau mewn perthynas â’r canlynol:

  • Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM)
  • Parodrwydd ar gyfer newid yn yr hinsawdd
  • Defnydd cymunedol ac oddi allan i oriau
  • Perfformiad adeiladau – osgoi costau ynni cynyddol.

Rydym yn awyddus i ehangu ar y casgliad o ganllawiau arfer gorau Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif. Felly, os teimlwch fod pynciau eraill y dylid eu hystyried, neu os oes gennych gwestiynau am yr wybodaeth a ddarperir yma, cysylltwch â’r tîm drwy 21stcenturyschools@llyw.cymru

Dolenni perthnasol

Mae'n cynnwys prosiectau codi neu adnewyddu ysgolion uwchradd a chynradd.