Skip to content

Beth yw dylunio ysgolion yn gynaladwy?

Beth yw dylunio ysgolion yn gynaladwy?

Mae'r darn yn sôn am gyfuno'r elfennau sy'n helpu ysgol i fod yn gynaladwy gan gynnwys ymgynghori â'r disgyblion a'r staff wrth ei dylunio a'i chodi ac wrth gyflwyno'r cwrícwlwm.  Mae'n trafod pynciau eraill hefyd megis cwtogi ar garbon, arbed costau ac arian, ailgylchu, adnewyddu'n gynaladwy a hyfforddi'r rhai fydd yn defnyddio'r adeilad.

Diolch i staff a disgyblion Canolfan Rhydfelen i Blant, (Rhondda Cynon Taf), Ysgol Bro Sion Cwilt (Ceredigion), Ysgol Gynradd Rogiet (Sir Fynwy) ac Ysgol Basaleg (Casnewydd).