Skip to content

£100m i sicrhau ysgolion ar gyfer yr 21ain ganrif

£100m i sicrhau ysgolion ar gyfer yr 21ain ganrif

Heddiw, cyhoeddodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, ac Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, y bydd £100 miliwn yn cael ei fuddsoddi dros y tair blynedd nesaf i gyflymu’r Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.