Skip to content

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif - Cynnyddu hyblygrwydd cyllid

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif - Cynnyddu hyblygrwydd cyllid

Ymwelodd Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg, a champws Coleg Y Cymoedd Nantgarw i drafod datblygiad y Cwricwlwm newydd yng Nghymru.
O fydd i’r sector addysg bellach, cyhoeddodd y bydd cynnydd hyblygrwydd cyllid o fewn y Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Darllenwch yr erthygl yn llawn yma.