Skip to content

Lansio Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

Lansio Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

Y rhaglen gwerth £1.4 biliwn sy’n helpu i greu amgylcheddau dysgu newydd ar draws Cymru a fydd yn cymell ac yn ysbrydoli.

Lansiwyd y rhaglen gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones a’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis ar safle Ysgol Gymunedol newydd Aberdâr (Saesneg un unig), sef un o’r prosiectau dechrau’n gynnar sy’n elwa ar y cyllid.

Bydd y rhaglen yn sicrhau bod awdurdodau lleol a phartneriaid addysg yn cydweithio er mwyn bodloni anghenion cymunedau a chreu’r ddarpariaeth ddysgu orau bosibl ar gyfer yr ardal. Bydd yn sicrhau bod dysgwyr yn cael eu haddysgu mewn amgylchedd sy’n cynnwys y technolegau a’r cyfleusterau sydd eu hangen er mwyn gallu cyflwyno cwricwlwm priodol ar gyfer yr 21ain Ganrif.