Skip to content

Cynhadledd Ysgolion yr 21ain Ganrif a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ym mis Mai 2015

Cynhadledd Ysgolion yr 21ain Ganrif a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ym mis Mai 2015

Rydym wedi penodi Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru i ddatblygu rhaglen waith i gefnogi Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif i gynyddu gwerth y buddsoddiad i'r eithaf, a sicrhau ei fod yn cael cyn gymaint o effaith â phosibl, a darparu adeiladau sy'n perfformio'n well am lai o gost.

Roedd y gynhadledd yn 2015 yn gyfle i rannu gwybodaeth am y gwaith roeddent wedi bod yn ei wneud, gyda ffocws penodol ar ganlyniadau cychwynnol ein hadolygiad o gynlluniau a chostau adeiladu ysgolion ac adborth o'n gweithdai i randdeiliaid ar sicrhau gwerth am arian.

Cynhaliwyd y gynhadledd ar ddydd Mawrth 12 Mai 2015, rhwng 10am - 3:30pm

I gael gwybod rhagor (dolen allanol)