Skip to content

Cyllid o £5m gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Pantycelyn

Cyllid o £5m gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Pantycelyn

Ymhlith y preswylwyr sydd wedi aros yn Neuadd Pantycelyn yn y gorffennol y mae Tywysog Charles, Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones ac Alex Jones o'r One Show. A bellach mae'r Neuadd eiconig yn mynd i fod yn gartref i nifer mwy o fyfyrwyr diolch i gyllid o £5m gan un o raglenni Llywodraeth Cymru, sef raglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif. Bydd y cyllid hwn yn cyfrannu at y prosiect adnewyddu gwerth £12m.