Skip to content

Ar-lein nawr: canllawiau ar reoli asbestos mewn ysgolion

Ar-lein nawr: canllawiau ar reoli asbestos mewn ysgolion

Bydd angen i'r rheini sy'n ymgymryd â phrosiectau Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif fod yn ymwybodol o’r gweithdrefnau a’r ddeddfwriaeth y mae’n rhaid cadw atynt er mwyn sicrhau diogelwch wrth wneud gwaith adeiladu a gwaith cynnal a chadw mewn ysgolion.
Darllenwch y ddogfen 'Rheoli Asbestos mewn Ysgolion' ar wefan Llywodraeth Cymru. (dolen allanol)