Skip to content

Risg o Asbestos: defnyddio masgiau nwy a helmedau fel cymorth addysgu mewn ysgolion

Risg o Asbestos: defnyddio masgiau nwy a helmedau fel cymorth addysgu mewn ysgolion

Ni ddylai athrawon na disgyblion gyffwrdd â masgiau nwy o’r Ail Ryfel Byd na helmedau o’r Rhyfel byd Cyntaf.

Masgiau Nwy’r Ail Ryfel Byd

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi darganfod bod asbestos yn y rhan fwyaf o fasgiau nwy’r Ail Ryfel Byd.  

Mae’n anodd iawn penderfynu p’un a oes asbestos mewn masg ai peidio wrth edrych arno, a hefyd mae’n debygol y bydd rhai o’r masgiau mewn cyflwr gwael iawn.  

Hefyd, mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi bod yn trafod  â’r Amgueddfeydd Rhyfel Ymerodrol sy’n cynghori y dylid tybio bod pob masg, o ba gyfnod bynnag, yn cynnwys asbestos ac, o bosibl ddeunyddiau tocsig neu beryglus eraill felly ni ddylid gwisgo’r rhain a chewch ond eu cyffwrdd os oes rhywbeth arno’n tystio ei bod yn saff i wneud hynny.

Darllenwch y stori lawn (Dolen allanol)