Skip to content

Cronfa werth £2.3 biliwn ar gyfer adeiladu ysgolion a cholegau

Cronfa werth £2.3 biliwn ar gyfer adeiladu ysgolion a cholegau

Heddiw (10 Tachwedd 2017), cyhoeddodd Kirsty Williams yr Ysgrifennydd Addysg fod Llywodraeth Cymru wedi neilltuo £2.3 biliwn ychwanegol i foderneiddio'r seilwaith addysg.