Skip to content

Gweinidog Cyllid yn gweld canlyniadau cyllid cyfalaf yng Ngholeg Chweched Dosbarth y Rhyl

Gweinidog Cyllid yn gweld canlyniadau cyllid cyfalaf yng Ngholeg Chweched Dosbarth y Rhyl

Yn ystod ymweliad diweddar â’r Rhyl, gwelodd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt ganlyniadau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru a sut mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr i’r cyfleusterau addysg yn y dref.

Roedd y Gweinidog ar ymweliad â Choleg Chweched Dosbarth y Rhyl a gafodd grant o fwy na £3m yn 2009-2010 gan Lywodraeth Cymru o dan y Cynllun Buddsoddi Cyfalaf Strategol i helpu i adeiladu’r cyfleuster newydd. Mae’r datblygiad yn cynnwys estyniad deulawr newydd yng Ngholeg Llandrillo a chyfleusterau i’r myfyrwyr chweched dosbarth yn unig.

Dywedodd Jane Hutt:

"Mae wedi bod yn bleser o’r mwyaf cael gweld y cyfleusterau yng Ngholeg Chweched Dosbarth y Rhyl i weld sut mae cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru yn gwneud gwahaniaeth go iawn. Mae Coleg Llandrillo a Chyngor Sir Ddinbych wedi cydweithio i ddarparu’r cyfleusterau rhagorol rydyn ni’n eu gweld heddiw ac mae Llywodraeth Cymru wedi chwarae’i rôl o ran sicrhau bod cyllid cyfalaf ar gael.

"Mae Coleg Chweched Dosbarth y Rhyl yn enghraifft wych o addysg ôl-16 yng Nghymru."

Dywedodd Celia Jones, Cyfarwyddwr Coleg Llandrillo Rhyl:

"Y bwriad gyda’r ddarpariaeth yw cynnig cymaint o ddewis â phosibl i ddysgwyr yn ardal y Rhyl mewn cyfleuster modern a phwrpasol. Mae hyn yn adlewyrchu’r newid yn anghenion y bobl ifanc sy’n astudio ar gyfer Safon Uwch. Wrth wraidd darpariaeth Coleg Chweched Dosbarth y Rhyl mae’r gofyniad i gyrraedd y safonau uchaf posibl.

"Mae’n wych weld bod pobl ifanc bellach yn gallu defnyddio’r fath ganolfan ddysgu wych. Mae Coleg Llandrillo ar flaen y gad mewn amryw bartneriaethau arloesol ac mae’n gwasanaethu’r bobl leol gyda’r cyfleusterau gorau posibl ar bob lefel."