Skip to content

Penodi Cyfarwyddwr Cyffredinol Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru

Penodi Cyfarwyddwr Cyffredinol Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru

Mae Owen Evans wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr Cyffredinol newydd Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru, cyhoeddwyd yr Ysgrifennydd Parhaol, Derek Jones CB.

Mae Mr Evans yn dilyn yn ôl troed Dr Emyr Roberts a ddaeth yn Brif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru ym mis Tachwedd.

Mae’r adran yn gyfrifol am bob agwedd ar addysg yng Nghymru ac am y Gymraeg.

Ar hyn o bryd, Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes yr adran yw Mr Evans, sy’n siarad Cymraeg yn rhugl. Ymunodd â Llywodraeth Cymru ym Medi 2010 yn dilyn gyrfa yn y sectorau preifat a gwirfoddol, gan gynnwys dwy flynedd fel Cyfarwyddwr Busnes yn y Gymuned, Cymru.

Mae’r penodiad yn dilyn cystadleuaeth a gynhaliwyd ar draws y Gwasanaeth Sifil. Cadeiriwyd y broses yn annibynnol gan aelod o Gomisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Dywedodd Derek Jones:

“Roedd hon yn gystadleuaeth agos gydag ymgeiswyr eithriadol o dda. Dwi’n bles iawn ein bod ni wedi gallu penodi rhywun o galibr Owen ar gyfer y rôl bwysig hon, i helpu’r Gweinidog Addysg a Sgiliau ac i arwain yn un o feysydd pwysicaf, mwyaf heriol Llywodraeth Cymru.”

Dywedodd Owen Evans:

“Mae cael cynnig y rôl hon yn destun balchder i mi. Mae gwella canlyniadau addysgol a sgiliau yn faes dwi wedi bod yn frwd drosto ers amser hir iawn. Mae cael y cyfle i arwain yr adran wrth inni weithredu rhaglen newid uchelgeisiol o fewn y Llywodraeth yn fraint aruthrol. Dwi’n edrych ymlaen at gael gweithio gyda’r Gweinidog a chydweithwyr ar draws Llywodraeth Cymru i wneud gwahaniaeth gwirioneddol ynghylch rhywbeth sydd o bwys gwirioneddol i bawb yng Nghymru.”

Bydd Mr Evans yn dechrau ar ei swydd ar unwaith.