Skip to content

Grŵp Llandrillo Menai yn cael £6.75 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer canolfan beirianneg newydd sbon yng Ngholeg Menai

Grŵp Llandrillo Menai yn cael £6.75 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer canolfan beirianneg newydd sbon yng Ngholeg Menai

Heddiw (6 Hydref) cyhoeddodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, fod Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £6.75 miliwn mewn canolfan beirianneg newydd sbon ar gyfer myfyrwyr addysg bellach ar Gampws Grŵp Llandrillo Menai, Llangefni. Mae hyn yn rhan o’r Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21fed Ganrif. Mae’r buddsoddiad cyfan yn y ganolfan werth £13.5 miliwn.