Skip to content

Cyrraedd carreg filltir bwysig – 100 o brosiectau wedi'u cwblhau drwy'r Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21fed ganrif

Cyrraedd carreg filltir bwysig – 100 o brosiectau wedi'u cwblhau drwy'r Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21fed ganrif

Mae hyn yn fuddsoddiad o £1.4 biliwn yn y seilwaith addysg ar draws Cymru.