Skip to content

£5.5miliwn o fuddsoddiad i ddatblygu gwersylloedd yr Urdd

£5.5miliwn o fuddsoddiad i ddatblygu gwersylloedd yr Urdd

Mewn digwyddiad arbennig yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog heddiw (11eg o Hydref), cyhoeddodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, fuddsoddiad o £2.75 miliwn tuag at weledigaeth Prif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis, i ddatblygu ac adnewyddu Gwersylloedd Llangrannog a Glan-llyn. Bydd Urdd Gobaith Cymru yn darparu’r arian cyfatebol o £2.75 miliwn.