Skip to content

Ydych chi wedi gweld? Y Cod Trefniadaeth Ysgolion

Ydych chi wedi gweld? Y Cod Trefniadaeth Ysgolion

Ceir manylion yn y Cod am y gofynion a’r canllawiau mewn perthynas â threfniadaeth ysgolion a ddaeth i rym ar ôl 1 Hydref 2013.
Gallwch ddarllen y Cod Trefniadaeth Ysgolion ar wefan Llywodraeth Cymru. (dolen allanol)