Skip to content

Safleoedd yr ysgolion - astudiaethau achos

Safleoedd yr ysgolion - astudiaethau achos

Nod yr astudiaethau achos hyn yw darparu enghreifftiau i annog ac ysbrydoli ysgolion eraill i wella eu tiroedd er mwyn sicrhau canlyniadau gwell ar gyfer dysgu a’r gymuned.

Mae’r astudiaethau achos yn dangos gwerth tiroedd ysgol wrth gyflwyno a chefnogi rhai themâu allweddol ar gyfer ysgolion, yn enwedig:

  • Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang
  • Addysgu a dysgu drwy brofiad ar draws y cwricwlwm
  • Ysgolion bro, gan gynnwys; chwarae, ymgysylltu â rhieni, cyfranogiad cymunedol a chymunedau gweithgar
  • Iechyd a lles, gan gynnwys; tyfu bwyd a bwyta’n iach, chwaraeon ac ymarfer corff, addysg bersonol a chymdeithasol.