Skip to content

Ysgol Arbennig Ashgrove, Penarth

Ysgol Arbennig Ashgrove, Penarth

Mae Ysgol Arbennig Ashgrove wedi buddsoddi refeniw a chyfalaf i ddatblygu eu mannau awyr agored.

Mae’n gweithio gyda disgyblion i ddatblygu llefydd sy’n cynnig profiadau synhwyraidd, yn hyrwyddo bywyd gwyllt ac yn cefnogi tyfu bwyd. Mae’r ysgol wedi bod yn ddyfeisgar wrth ddatblygu’r mannau awyr agored: defnyddiwyd llawer o ddeunyddiau a gweadau gwahanol i gynnig amrywiaeth ac ysgogiad; gosodwyd hen offerynnau cerdd i sbarduno’r clyw a defnyddiwyd cyfarpar chwarae wedi’u hailgylchu i blannu planhigion.

ashgrovespecial   

Yn amlwg mae’r tir yn rhan weithredol o’r ysgol, mae disgyblion yn cael eu hannog i gymryd rhan a chymryd cyfrifoldeb am ofalu am eu hamgylchedd ac mae sied fawr yn darparu amgylchedd gweithio eang i weithgareddau sy’n gwneud mwy o lanast.