Skip to content

Ysgol Uwchradd Basaleg, Casnewydd

Ysgol Uwchradd Basaleg, Casnewydd

Mae tir eang Ysgol Basaleg wedi elwa ar raglen a sefydlwyd gan Gyngor Sir Casnewydd, lle mae ysgolion yn cyfrannu at gronfa er mwyn cael cyngor a chymorth gan Swyddog Bioamrywiaeth yr awdurdod.

Mae’r swyddog yn gweithio ar gynllun gweithredu datblygu tir 5 mlynedd gydag amserlen ar gyfer cynnal a chadw, ac yn gweithio fel cyswllt rhwng yr ysgol a chontractwyr tiroedd Casnewydd i sicrhau bod y trefniadau cynnal a chadw cywir yn cael eu dilyn. Mae’r ysgol yn galw ar weithwyr proffesiynol eraill megis arbenigwyr o’r Comisiwn Coedwigaeth yn ogystal â grwpiau amgylcheddol lleol i’w helpu gyda’r gwaith datblygu tir, ac yn gweld hyn fel cyfle i roi profiad o lwybrau gyrfa amrywiol i ddisgyblion.

Mae’r cyllid ar gyfer y rhan fwyaf o’r gwaith ar dir yr ysgol wedi dod o arian a godwyd drwy Ddiwrnod Gwyrdd yr ysgol – digwyddiad blynyddol lle mae disgyblion yn talu i wisgo rhywbeth gwyrdd i’r ysgol a chymryd rhan yn Arolwg Tir Mawr yr ysgol. Mae’r arolwg yn edrych ar fioamrywiaeth y tir ac yn cyfrannu at ddatblygiadau’r dyfodol a chynnal a chadw y mannau awyr agored.