Skip to content

Ysgol Gynradd Cradoc, Powys

Ysgol Gynradd Cradoc, Powys

Mae amgylcheddau dan do ac awyr agored yn ffurfio cyfanwaith cydlynol yn Ysgol Gynradd Cradoc. Mae plant angen dau bâr o esgidiau i’r ysgol: esgidiau glaw i archwilio’r ardal awyr agored, waeth beth fo’r tywydd; a sliperi i weithio dan do.

Mae plant angen dau bâr o esgidiau i’r ysgol:

  • esgidiau glaw i archwilio’r ardal awyr agored, waeth beth fo’r tywydd a
  • sliperi i weithio dan do.

Mae tir yr ysgol yn adlewyrchu’r berthynas gref sydd rhwng yr ysgol, y gymuned leol, y llywodraethwyr a’r rhieni. Cyflogodd yr ysgol Bensaer Tirlunio i lunio cynllun ysgol gyfan ac mae’r ysgol wedi defnyddio’r cynllun fel arweiniad i ddatblygu gweledigaeth ddeinamig a chynhwysfawr y gall ei holl rhanddeiliaid ei defnyddio.

cradocprimaryschool

Mae’r Diwrnod Tir yr Ysgol Blynyddol yn denu dros 70 o bobl leol sy’n gwirfoddoli eu sgiliau ac yn gweithio ar y mannau awyr agored. Nid ar yr un diwrnod hwn yn unig mae’r gymuned yn cyfrannu at waith yr ysgol, ac mae’r llywodraethwyr a’r gwirfoddolwyr yn gweithio’n rheolaidd gyda’r plant ar brosiectau gwella neu gynnal a chadw.