Skip to content

Ysgol Gynradd Gymunedol Maes y Llan, Wrecsam

Ysgol Gynradd Gymunedol Maes y Llan, Wrecsam

Mae ethos Ysgol Goedwig yn llywio addysgu awyr agored Ysgol Maes y Llan, ac mae datblygiad y tiroedd yn adlewyrchu hyn.

Bu arweinwyr Ysgolion Coedwig o’r cyngor lleol yn gweithio gyda’r disgyblion er mwyn meddwl am syniadau i ddatblygu’r safle.

maesyllanschool

Mae’r ysgol yn defnyddio ei gofodau awyr agored amrywiol ar gyfer dysgu yn ogystal ag amrywiaeth eang o weithgareddau ar ôl yr ysgol. Mae’r tiroedd yn cynnwys amrywiaeth o gynefinoedd ar gyfer dosbarthiadau awyr agored rheolaidd ac mae athrawon wedi datblygu cwricwlwm llawn dychymyg sy’n cynnwys chwarae a chreadigrwydd. Mae gweithgareddau ar ôl yr ysgol yn cynnwys clwb garddio a chlwb adeiladu cuddfannau yn ogystal â chwaraeon tîm. Mae rhieni a phlant yn adeiladu cuddfannau ac yn gofalu am y llysiau.