Skip to content

Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau, Sir Benfro

Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau, Sir Benfro

Mae disgyblion yr ysgol a gweithiwr ieuenctid penodol wedi cydweithio i ddatblygu tir Ysgol Aberdaugleddau.

Amlygodd y disgyblion yr angen i wella tir yr ysgol a sylweddolodd y Gweithiwr Ieuenctid yn fuan fod yma fanteision posibl o weithio yn yr awyr agored a neilltuodd amser ac adnoddau i gefnogi ystod o brosiectau gwaith i’r disgyblion, naill ai gyda grwpiau neu ar sail un i un.

Mae datblygu a rheoli’r tir yn rhoi rôl gadarnhaol i’r disgyblion ym mywyd yr ysgol ac maent yn ysu am gael bod yn aelodau o’r clwb garddio erbyn hyn.

milfordhaven

Mae tir yr ysgol nawr yn cynnwys amryw o nodweddion sy’n cynnig gwerth ar gyfer dysgu, iechyd a lles yn ogystal â datblygu sgiliau galwedigaethol. Mae’r adran wyddoniaeth a’r adran ddaearyddiaeth yn defnyddio’r ardd a’r ardal wyllt ar gyfer gwaith cwricwlwm yn ogystal â gweithgareddau y tu allan i oriau ysgol.