Skip to content

Ysgol Uwchradd y Rhyl, Sir Ddinbych

Ysgol Uwchradd y Rhyl, Sir Ddinbych

Mae Ysgol Uwchradd y Rhyl yn enghraifft ragorol o ysgol sydd wedi gwneud newidiadau go iawn a hirdymor i’w gofodau awyr agored heb wario fawr ddim.

Yn aml iawn, nodir bod diffyg arian ar gyfer datblygu tiroedd yn rhwystro ysgolion rhag gwneud defnydd da o’u gofodau awyr agored.

Ni chafodd athrawon neu fyfyrwyr yr ysgol eu rhwystro gan ddiffyg arian, ac aethant ati eu hunain i arwain y gwaith clirio a gwella. Ar ôl i’r gwaith ddechrau cael effaith, daeth llawer o roddion a chymorth gan wirfoddolwyr. Cafodd yr agwedd gadarnhaol hon ddylanwad ar y myfyrwyr, a chyn bo hir roeddent wrthi’n clirio’r tir, yn gosod llwybrau ac yn plannu ffrwythau a llysiau. Mae yna gynlluniau i ail-adeiladu’r ysgol “flinedig yr olwg” hon, ond nid yw hynny wedi tanseilio pwysigrwydd gwella’r tiroedd – sy’n enghraifft ragorol o’r hyn y gellir ei wneud dan amodau anodd.

rhyl high school school grounds case study image showing a pond

Mae dysgu ymarferol yn yr awyr agored wedi’i hen sefydlu bellach ar sawl lefel ym mywyd yr ysgol, ac mae Criw Ground Force Ysgol Uwchradd y Rhyl yn cyfarfod ar ôl yr ysgol i ddatblygu a chynnal y gwaith gwyrdd.