Skip to content

Ysgol Iau Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro

Ysgol Iau Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro

Mae gwaith tir Ysgol Dinbych-y-pysgod yn cael ei gefnogi gan gysylltiadau cryf â’r gymuned leol sydd wedi galluogi’r ysgol i fanteisio ar sgiliau, gwybodaeth a brwdfrydedd y trigolion lleol a’r gwasanaethau cymorth.

Mae’r gymuned ysgol gyfan yn gwneud defnydd dychmygus o goetir yr ysgol i gyflwyno’r cwricwlwm ffurfiol. Defnyddir yr ystafell ddosbarth naturiol hon ar gyfer ystod eang o bynciau o Wyddoniaeth a Chelf a Dylunio a Thechnoleg i ysgrifennu Saesneg, Cerddoriaeth ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol. Maent hefyd yn gwneud y gorau o’r adnodd gwerthfawr hwn ar gyfer gweithgareddau y tu allan i oriau ac fel adnodd ar gyfer yr ysgol fabanod a chynradd leol sy’n cael picnic yn yr ardal natur fel rhan o’u sesiynau pontio.

tenby junior school with children learning with a teacher in their school grounds