Skip to content

Ffurflen Astudiaeth Achos ar Gyfer y Wefan

Ffurflen Astudiaeth Achos ar Gyfer y Wefan

Rydym yn awyddus i amlygu a rhannu astudiaethau achos o bob ardal o Gymru.

Dymuna’r tîm gyhoeddi astudiaethau achos eich ysgol: gall y rhain fod yn seiliedig ar adnewyddu, ymestyn neu adeiladau newydd. Rydym yn arbennig o awyddus i gael astudiaethau sydd yn canolbwyntio ar faterion ymarferol fel acwsteg, dodrefn, defnydd o ardaloedd awyr agored, lleihau carbon ac agweddau arbed ynni ar brosiectau ysgol.

Yma gallwch lawrlwytho ffurflen astudiaeth achos a’i hanfon at y tîm yn enquiries21stcs@wlga.gov.uk.  Peidiwch anghofio cynnwys lluniau o’r prosiect.