Skip to content

Coleg Cymunedol y Rhyl

Coleg Cymunedol y Rhyl

Mae’r coleg hwn yn cynnig y cyfleoedd gorau posibl i ddysgwyr ôl-16 yn ardal y Rhyl mewn cyfleuster modern, a adeiladwyd at y diben, sy’n adlewyrchu anghenion cyfnewidiol pobl ifanc ac oedolion.

Manylion

Rhoddodd Llywodraeth Cymru grant cyfalaf o £3.4 miliwn.

 

Mae’r Ganolfan newydd, sy’n rhan o gampws Coleg Llandrillo, yn cynnig i fyfyrwyr fwy na 50 o raglenni Safon Uwch Gyfrannol a Safon Uwch, BTEC Cyntaf a Diploma Cenedlaethol yn ogystal â rhaglenni galwedigaethol eraill, gan gynnwys Iechyd a Gofal a Cherbydau Modur. Mae’r amgylchedd dysgu newydd hefyd yn cynnig y cyfle i ddilyn cyrsiau Uwch Gyfrannol ar yr un pryd â chyrsiau galwedigaethol.

 

Mae’r adeilad modern hefyd yn cynnwys dau labordy modern, ystafell aml-gred, stiwdios Celf a Dylunio ac ystafelloedd TG a chyfrifiaduron Mac.