Skip to content

Ysgol yr Hendre

Ysgol yr Hendre

Mae hon yn ysgol newydd yng Ngwynedd sy’n cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf, ac sy’n cael ei defnyddio fel adnodd cymunedol gwerthfawr gan blant, dysgwyr sy’n oedolion a theuluoedd.

Manylion

Rhoddodd Llywodraeth Cymru grant cyfalaf o £4.3 miliwn i’r prosiect hwn i fynd tuag at gyfanswm y gost, sef £9.3 miliwn.

 

Mae’r ysgol newydd yn darparu amgylchedd sy’n ysbrydoli dysgwyr a’r gymuned gyfagos. Diolch i fuddsoddiad gan y prosiect hwn, cafodd 130 o swyddi eu creu yn ystod cyfnod adeiladu’r ysgol newydd.