Skip to content

Coleg y Cymoedd (a arferai fod yn Coleg Morgannwg)

Coleg y Cymoedd (a arferai fod yn Coleg Morgannwg)

Mae’r campws Addysg Bellach newydd hwn yn cynnig mwy o amrywiaeth o gyfleoedd addysg ôl-16 i 3,000 o fyfyrwyr i sicrhau eu bod yn elwa i’r eithaf ar eu cyfleoedd dysgu.

Manylion

Cyfrannodd Llywodraeth Cymru £33 miliwn i fynd tuag at gyfanswm cost y prosiect, sef £39.6 miliwn. Cafodd £6.6 miliwn ei ddarparu o gronfeydd Ewropeaidd.

 

Mae’r prosiect hwn yn dangos nad darparu adeilad newydd yn unig y mae buddsoddiad cyfalaf. Mae’n golygu sicrhau bod darpariaeth addysg yn addas i’r diben ac mae’n darparu amgylchedd dysgu heb unrhyw rwystrau sy’n ennyn diddordeb dysgwyr, staff a’r gymuned ehangach, ac yn eu hysbrydoli.

 

Mae’r campws newydd yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o gyrsiau galwedigaethol amser llawn mewn gofal ac astudiaethau plentyndod, y diwydiannau creadigol, busnes, technoleg gwybodaeth, chwaraeon, trin gwallt a harddwch a therapi holistaidd, lletygarwch ac arlwyo, adeiladu technoleg, peirianneg ac electroneg. Mae’r cyfleusterau ar y safle yn golygu bod busnesau yn gallu gweld myfyrwyr ‘ar waith’ ac yn gallu manteisio i’r eithaf ar eu potensial i’r dyfodol.