Skip to content

Ysgol Gynradd Greenhill, Hengoed, Caerffili

Ysgol Gynradd Greenhill, Hengoed, Caerffili

Hon yw’r ysgol gyntaf i gael gradd Perfformiad Ynni A+ y DU gyda chynllun cynaliadwy sydd wedi ennill llawer o wobrau.

Manylion

Rhoddodd Llywodraeth Cymru grant cyfalaf o £4 miliwn.

 

Mae’r adeilad yn cynnwys paneli solar, tyrbinau gwynt ac uned gwresogi a phŵer micro-gyfun. Mae’r ysgol yn arwain y ffordd o ran defnyddio ffynonellau adnewyddadwy i helpu i ddiogelu’r amgylchedd i’r dyfodol.