Skip to content

Ysgol Uwchradd Llanwern

Ysgol Uwchradd Llanwern

Mae’r ysgol hon yn amgylchedd dysgu cymunedol newydd a bywiog i holl ddysgwyr Casnewydd, ac mae’n disodli Ysgol Uwchradd Hartridge.

Manylion

Rhoddodd Llywodraeth Cymru grant cyfalaf o £2.8 miliwn i’r prosiect hwn i fynd tuag at gyfanswm y gost, sef £28.1 miliwn.

 

Mae’r ysgol hon yn cynnwys yr adnoddau technolegol a’r cyfleusterau hamdden diweddaraf sydd i’w cael mewn unrhyw ysgol, ac mae’n cynnig cyfle i elwa ar gyfleoedd dysgu a chwaraeon gwych yn ogystal â chyfleoedd a fydd yn gwella ansawdd bywyd.

 

Cafodd y prosiect ei adeiladu gan hyrwyddo a defnyddio dulliau gwyrdd i ddarparu cyfleusterau o’r radd flaenaf i staff a disgyblion.