Skip to content

Ysgol Uwchradd Casnewydd

Ysgol Uwchradd Casnewydd

Hon yw’r ysgol uwchradd gyntaf yng Nghymru i ennill gradd Rhagorol Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM). Mae’n cynnwys cyfleusterau dysgu datblygedig o’r radd flaenaf i ddysgwyr o bob oed. Mae’n disodli Ysgol Uwchradd Betws.

Manylion

Rhoddodd Llywodraeth Cymru grant cyfalaf o £12.1 miliwn i’r prosiect hwn i fynd tuag at gyfanswm y gost, sef £28.1 miliwn.

 

Mae cyfleusterau’r ysgol newydd yn cynnwys chwedeg o ystafelloedd dosbarth, trideg pedwar o ystafelloedd addysgu, wyth labordy, wyth ystafell TGCh, a chwe ardal ar gyfer anghenion addysgol arbennig. Mae ynddi hefyd ganolfan adnoddau hyfforddiant galwedigaethol, a fydd yn darparu dysgu yn seiliedig ar sgiliau i oedolion.

 

Yn ystod y flwyddyn cyn ei hadeiladu, 29% oedd cyfradd llwyddo mewn TGAU, graddau A* i C, ymhlith disgyblion yr ysgol. Wedi i’r buddsoddiad gael ei wneud, cododd y gyfradd llwyddo yn sylweddol i 75%, a bu cynnydd hefyd o 50% hefyd yn nifer y ceisiadau gan ddisgyblion i fynychu’r ysgol.