Skip to content

Ysgol Uwchradd Casnewydd

Ysgol Uwchradd Casnewydd

Ysgol Uwchradd Casnewydd, Lôn Betws, yw'r ysgol gyntaf i gael ei chodi trwy raglen ailddatblygu ysgolion uwchradd y cyngor.  Agorodd ar 9fed Tachwedd 2009.

Mae'r ysgol newydd sbon yn cynnig cyfleusterau dysgu blaengar gan gynnwys 34 o ystafelloedd dosbarth cyffredinol, 8 labordy gwyddoniaeth, 8 ystafell TGCh, adain gyflawn ar gyfer technoleg dylunio, 6 man ar gyfer anghenion addysgol arbennig a chanolfan hyfforddi, dysgu ac adnoddau galwedigaethol.Ysgol Uwchradd Casnewydd

Bydd canolfan byw'n weithgar ac iddi gyfleusterau hamdden modern megis pwll nofio 25m, neuadd chwaraeon 4 cwrt, ystafell ffitrwydd, cae artiffisial, mannau chwarae aml eu dibenion a meysydd chwaraeon ar gael tu allan i oriau'r ysgol i drigolion y ddinas i gyd.

Cafodd datblygu cynaladwy lawer o sylw wrth ddylunio'r adeilad gan gynnwys trefnu i'r ystafelloedd dosbarth cyffredinol wynebu tua'r dwyrain a'r gorllewin, fel y bydden nhw yn llygad yr haul, a gofalu y byddai llif aer digonol trwy bob ystafell.  At hynny, mae technoleg defnyddio ynni'n Ysgol Uwchradd Casnewyddeffeithlon megis sustemau gwres yr haul ar gyfer dŵr ac offer cynhyrchu gwres a thrydan fel ei gilydd wedi'i chynnwys yn yr adeilad.

Yn rhan o'r broses ymgynghori, bu rhaid cydweithio'n agos â chylch yr ysgol dros faterion amgylcheddol a chynnal gweithdai am ailgylchu, cwtogi ar garbon ac ecoleg.

O ganlyniad i hynny i gyd, enillodd yr adeilad statws Rhagoriaeth BREEAM – yr ysgol gyntaf yng Nghymru i wneud hynny.

Cafodd y prosiect ei gydnabod am gwtogi ar wastraff yn rhan o gynllun Rhagoriaeth Adeiladu hefyd, o ganlyniad i ymrwymiad y cwsmer a'r dylunwyr i hyrwyddo'r arferion gorau ynghylch defnyddio adnoddau.  Yn ystod cyfnod adeiladu'r ysgol, aeth llai na 10% o'r gwastraff i'r domen i'w gladdu.

I gael rhagor o wybodaeth neu drefnu i ymweld â'r ysgol, anfonwch neges at: kk@newporthigh.co.uk

Ysgol Uwchradd Casnewydd