Skip to content

Ysgol Arbennig y Tŷ Gwyn, Caerdydd

Ysgol Arbennig y Tŷ Gwyn, Caerdydd

Cafodd Ysgol Arbennig y Tŷ Gwyn ei gorffen fis Awst 2010 a'i hagor ddiwedd mis Medi. Cymerodd yr ysgol newydd sbon le'r hen ysgol o'r un enw ym Mhen-y-lan a chanolfan o'r enw Tŷ Storrie lle gallai rhieni anfon plant i gael seibiant byr.  Mae'r ysgol ar gyfer 150 o ddisgyblion rhwng 3 a 19 oed a chanddyn nhw anableddau difrifol.

Ysgol Arbennig y Tŷ GwynYmhlith y cyfleusterau mae ystafelloedd dosbarth, swyddfeydd a mannau gweinyddu, cyfleusterau triniaeth ddŵr, ystafelloedd meddygol a thriniaethol, cyfleusterau chwarae meddal, cyfleusterau datblygu'r synhwyrau a chyfleusterau adloniant arbennig.

Dechreuodd y prosiect adeiladu, gwerth £16 miliwn, fis Ebrill 2009 ac mae gwaith codi'r ysgol wedi creu safle fel campws coleg yng Nghaerau ynghyd ag Ysgol Gynradd Trelái, Ysgol Uwchradd Woodlands ac Ysgol Riverbank.  Un o nodweddion y safle yw bod y cyfleusterau prif ffrwd ac arbenigol fel ei gilydd o fewn cyrraedd hawdd fel y bydd modd defnyddio adnoddau'n effeithlon a datblygu gwasanaethau cyfun er lles plant, pobl ifanc a'u teuluoedd.

Mae'r ysgol a'r ganolfan seibiant fel ei gilydd wedi'u codi yn ôl safon 'Secure by Design' ac arni sêl bendith awdurdod yr heddlu a safon amgylcheddol BREEAM gan gydweithio'n agos ag Ymddiriedolaeth Carbon ynglŷn â chynaladwyedd ac arferion defnyddio ynni.  Cafodd yr ysgol sylw yn rhan o brosiect Rhagoriaeth Adeiladu yng Nghymru, hefyd.Ysgol Arbennig y Tŷ Gwyn: pwll nofio

Ysgol Arbennig y Tŷ Gwyn: maes chwarae

 

I gael rhagor o wybodaeth neu drefnu i ymweld â'r ysgol, anfonwch neges at Rachel Smith: RachSmith@cardiff.gov.uk.